LISTING EPISODE ALEXANDER VO

Liste des épisodes du manga Arekusanda Senki

Dessin anime Alexandre le grand

01 - maoo tanjoo

02 - inboo no jokyoku
03 - maoo kaikoo
04 - ansatsu no onkai
05 - kyoo eru sokuratesu
06 - samotorake no majo
07 - gorudio noki biki
08 - ma to hookoo
09 - amon no shintaku
10 - gaugamera no shitoo
11 - peruseporisu no enjoo
12 - gyakusatsu yuki
13 - katarushisu