Les personnages Eyeshield 21

Revenir à l' univers d' Eyeshield 21


Mamori Anezaki

Hiruma Yoichi

Ishimaru Tetsuo

Juumonji Kazuki

Senna Kobayakawa

Komusubi Daikachi

Kurita Ryokan

Koji

Ramon Taro - Monta

Satake

Togano Shozo

Natsuhiko

Suzuna

Yamaoka

Yukimitsu

Gunpei Shoji

Ootawara

Haruto Sakuraba

Shin Seijuro

Doc Horde

Kid

Tetsuma Joe

Rui