Liste des épisodes du manga Hakuoki OAV

Sekka Roku

1 - Okita Soji.
2 - Saito Hajime.
3 - Harada Sanosuke.
4 - Todo Heisuke
5 - Hijikata Toshizo.
6 - Kazama Chikage.