Episode Utawarerumono

Liste des épisodes du manga Utawarerumono

Dessin anime Le Chant des rêves vo


01 - Manekarezarumono.
02 - Araburu Mori no O                .
03 - Murasaki Kohaku.
04 - Modorenu Michi.
05 - Mori no Musume.
06 - Tsudou Chikara.
07 - Koto Shinko.
08 - Choteisha.
09 - Kinki.
10 - Yohei.
11 - Eien no yakusoku.
12 - Doyo.
13 - Chinurareta Tatakai.
14 - Senka.
15 - Utage no Owari.
16 - Tatakai no Hate.
17 - Osanaki O.
18 - Kaihogun.
19 - Ketsubetsu.
20 - Uijin.
21 - Daifuin.
22 - Imawashiki keiyaku.
23 - Kokoro no arika.
24 - Horobi yuku mono.
25 - Taiko no yumeato.
26 - Utawareru Mono - Utawarerumono.
Regarder video Utawareru Mono

Liste episode Utawareru Mono - Liste episode Utawarerumono vo - Liste episodes Utawareru Mono