LISTING EPISODE HYOUKA VO


Liste des épisodes du manga Hyouka vo

Dessin anime Hyoka


Episode 01. Dento Aru Koten-bu no Saisei.
Episode 02. Meiyo Aru Koten-bu no Katsudo.
Episode 03. Jijo Aru Koten-bu no Matsuei.
Episode 04. Eiko Aru Koten-bu no Sekijitsu.
Episode 05. Rekishi Aru Koten-bu no Shinjitsu.
Episode 06. Taizai o Okasu.
Episode 07. Shotai Mitari.
Episode 08. Shishakai ni Iko!
Episode 09. Furuoka Haison Satsujin Jiken.
Episode 10. Ban'nin no Shikaku.
Episode 11. Gusha no Endororu. Motsu beki Mono wa.
Episode 12. Kagiri Naku Tsumareta Rei no Are.
Episode 13. Yube niwa Mukuro ni.
Episode 14. Wairudo Faia.
Episode 15. Jumonji Jiken.
Episode 16. Saigo no Hyotek.
Episode 17. Kudoryafuka no Junban.
Episode 18. Renpo wa Hareteiru ka.
Episode 19. Kokoroatari no Aru Mono wa.
Episode 20. Akimashite Omedeto.
Episode 21. Tezukuri Chokoreto Jiken.
Episode 22. Tomawari Suru Hina.