LISTING

Liste épisodes manga Tamako Maketto

Dessin anime Tamako Market vo

01 - Ano Ko wa Kawaii Mochiya no Musume.
02 - Koi no Hanasaku Barentain.
03 - Kuru na Ano Ko ni Atchitchi.
04 - Chisana Koi, Saichatta.
05 - Ichiya o Tomo ni Sugoshita ze.
06 - Ore no Sesuji mo Kotta ze.
07 - Ano Ko ga Oyome ni Itchatta.
08 - Niwatori dato wa Iwasene.
09 - Utatchaunda, Koi no Uta.
10 - Ano Ko no Baton ni Hana ga Saku.
11 - Masaka Ano Ko ga Purinsesu.
12 - Kotoshi mo Mata Kuretetta.

Tamako Market video