DESSIN ANIME MEITANTEI CONAN SAISON 15

Regarder video des 21 saisons Detective Conan

Ecouter generique Detective Conan opening

VIDEOS DETECTIVE CONAN saison 15

Episode 562 à 601

Cliquez sur le titre de l'épisode pour accéder à la vidéo.
Regarder Détective Conan
562. Arc-en-ciel
Regarder Détective Conan
563. Détectives Junior
Regarder Détective Conan
564. Gang des braqueurs
Regarder Détective Conan
565. Témoin qui n’a rien vu
Regarder Détective Conan
566. Santa-san
Regarder Détective Conan
567. Meurtre en plein air
Regarder Détective Conan
568. Inspecteur Shiratori
Regarder Détective Conan
569. Mémoires de Sakura
Regarder Détective Conan
570. Le crime
Regarder Détective Conan
571. Bataille pour le trésor
Voir Détective Conan
572. grenier hanté
Voir Détective Conan
573. Talisman disgracié
Voir Détective Conan
574. Talisman 2/2
Voir Détective Conan
575. Alibi
Voir Détective Conan
576. Robe noire
Voir Détective Conan
577. Les lucioles
Voir Détective Conan
578. Présage
Voir Détective Conan
579. Suggestion
Voir Détective Conan
580. Hommes en noir
Voir Détective Conan
581. La cible
Voir manga Détective Conan
582. Le zombie
Voir manga Détective Conan
583. Les amours
Voir manga Détective Conan
584. Cœur brisé
Voir manga Détective Conan
585. Cerisiers en fleur
Voir manga Détective Conan
586. Corne de Kirin
Voir manga Détective Conan
587. Kid Cat Burglar
Voir manga Détective Conan
588. Piège de la ferme
Voir manga Détective Conan
589. Pire anniversaire
Voir manga Détective Conan
590. Pire anniversaire 2/2
Voir manga Détective Conan
591. Maison-aquarium.
Regarder manga Détective Conan
592. Affaire du singe
Regarder manga Détective Conan
593. Festival du coq
Regarder manga Détective Conan
594. Visite des 7 merveilles
Regarder manga Détective Conan
595. Voyage surprise
Regarder manga Détective Conan
596. Effondrement
Regarder manga Détective Conan
597. Le scénario
Regarder manga Détective Conan
598. Chambre close
Regarder manga Détective Conan
599. Ami de la justice
Regarder manga Détective Conan
600. Rêve de Kappa
Regarder manga Détective Conan
601. Rêve de Kappa 2/2
Video Detective Conan saison 16

Staff
Titre alternatif : Detective Conan - Case Closed
Titre original : Meitantei Conan
Type : Shonen
Auteur manga : Aoyama Gosho
Éditeur VO : Shogakukan
Éditeur VF : Kana
Format : Série TV
Nombre d'épisodes : 772 en cours
Date de diffusion : 1996
Thèmes : Crime - Détective - Police
Genres : Action - Aventure - Comédie - Drame - Mystère - Thriller
Durée par épisode : 25 minutes
Studio d'animation : Tokyo Movie Shinsha
Editeur : AB Video
Réalisateurs : Kodama Kenji, Ochi Kojin, Sato Masato, Yamamoto Yasuichiro
Character designers : Sudô Masatomo, Tominaga Mari, Yamanaka Junko
Musique : Ohno Katsuo
Scénaristes : Higurashi Yuichi, Hirano Yasushi, Inoue Toshiki, Kageyama Shigenori, Kamanaka Fumiharu, Kanezaki Takaomi, Kashiwabara Kanji, Kouchi Kazunari, Matsumoto Yoshihisa, Miyashita Junichi, Murakawa Yasutoshi, Seiki Taichu, Tsuji Masaki, Yu Kaneko.