DESSIN ANIME DETECTIVE CONAN SAISON 9

Regarder video des 21 saisons Detective Conan

Ecouter generique Detective Conan opening

VIDEOS DETECTIVE CONAN saison 9

Episode 345 à 383

Cliquez sur le titre de l'épisode pour accéder à la vidéo.
Regarder Détective Conan
345. Confrontation
Regarder Détective Conan
345. Confrontation 2/5
Regarder Détective Conan
345. Hommes en noir 3/5
Regarder Détective Conan
345. Deux mystères 4/5
Regarder Détective Conan
345. Deux mystères 5/5
Regarder Détective Conan
346. Marque sur les fesses
Regarder Détective Conan
347. Marque sur les fesses
Regarder Détective Conan
348. Amour, Fantôme
Regarder Détective Conan
349. Amour, Fantôme 2/2
Regarder Détective Conan
350. Oubli de téléphone
Voir Détective Conan
351. Oubli de téléphone 2/2
Voir Détective Conan
352. Concours de pêche
Voir Détective Conan
353. Concours de pêche 2/2
Voir Détective Conan
354. Petit client
Voir Détective Conan
355. Petit client
Voir Détective Conan
356. Kaito Kid
Voir Détective Conan
356. Kaito Kid 2/2
Voir Détective Conan
357. Chéri
Voir Détective Conan
358. Histoire d'amour 
Voir Détective Conan
359. Histoire d'amour 2/2
Voir manga Détective Conan
360. Scarabée printanier
Voir manga Détective Conan
361. Histoire de fantôme 
Voir manga Détective Conan
362. Histoire de fantôme 2/2
Voir manga Détective Conan
363. Ville des corbeaux
Voir manga Détective Conan
364. Double meurtre
Voir manga Détective Conan
365. Double meurtre 2/2
Voir manga Détective Conan
366. Chambre secrète
Voir manga Détective Conan
367. Chambre secrète 2/2
Voir manga Détective Conan
368. Maison aux friandises
Voir manga Détective Conan
369. Le suspens
Regarder manga Détective Conan
370. Fuir dans un jeu
Regarder manga Détective Conan
371. Parcours sans protestation
Regarder manga Détective Conan
372. Parcours sans protestation 2/2
Regarder manga Détective Conan
373. Araignée venimeuse
Regarder manga Détective Conan
374. Etoiles et tabac
Regarder manga Détective Conan
375. Etoiles et tabac 2/2
Regarder manga Détective Conan
376. Heure limite
Regarder manga Détective Conan
377. Momotarou
Regarder manga Détective Conan
378. Mystérieuse visite 2/2
Regarder manga Détective Conan
379. Affaire du kimono
Regarder manga Détective Conan
380. Affaire du kimono 2/2
Regarder manga Détective Conan
381. Aqui est cette déduction
Regarder manga Détective Conan
382. qui est ...2/2
Regarder manga Détective Conan
383. Miracle
Video Detective Conan saison 10

Staff
Titre alternatif : Detective Conan - Case Closed
Titre original : Meitantei Conan
Type : Shonen
Auteur manga : Aoyama Gosho
Éditeur VO : Shogakukan
Éditeur VF : Kana
Format : Série TV
Nombre d'épisodes : 772 en cours
Date de diffusion : 1996
Thèmes : Crime - Détective - Police
Genres : Action - Aventure - Comédie - Drame - Mystère - Thriller
Durée par épisode : 25 minutes
Studio d'animation : Tokyo Movie Shinsha
Editeur : AB Video
Réalisateurs : Kodama Kenji, Ochi Kojin, Sato Masato, Yamamoto Yasuichiro
Character designers : Sudô Masatomo, Tominaga Mari, Yamanaka Junko
Musique : Ohno Katsuo
Scénaristes : Higurashi Yuichi, Hirano Yasushi, Inoue Toshiki, Kageyama Shigenori, Kamanaka Fumiharu, Kanezaki Takaomi, Kashiwabara Kanji, Kouchi Kazunari, Matsumoto Yoshihisa, Miyashita Junichi, Murakawa Yasutoshi, Seiki Taichu, Tsuji Masaki, Yu Kaneko.