LISTING EPISODE

Liste des épisodes Yami Shibai Ghost Stories Japanese

Dessin anime Yamishibai vo

01 - Ofuda Onna.
02 - Zanbai.
03 - Kakun.
04 - Kami.
05 - Ikai.
06 - Amidana.
07 - Mujun.
08 - Kasa Kamisama.
09 - Tatarare.
10 - Tsuki.
11 - Bideo.
12 - Tomonari-kun.
13 - Uzuki.