Liste des épisodes du dessin anime Prism Ark


01. Kishitachi no Senjo .
02. Kishitachi no Hanazono.
03. Kishitachi no Mokuhyo.
04. Kishitachi no Puraido.
05. Kishitachi no Shiren.
06. Kishitachi no Kyuujitsu.
07. Kishitachi no Uijin.
08. Samayou Kishitachi.
09. Saikaisuru Kishitachi.
10. Kishitachi no Hato.
11. Kishitachi no Enbu.
12. Kishitachi no Aku.