LISTING EPISODE SASUKE VO

Liste des épisodes du manga Sasuga no Sarutobi

Dessin anime Sasuke vo

Liste des épisodes de la série télévisée Sasuke

01 - kaze utsushi.
02 - nazo nokokeshi.
03 - honoo gakure.
04 - toori ma.
05 - nin shoku sakana.
06 - ryu kami.
07 - maboroshino haha.
08 - kuki ichizoku.
09 - hitokai.
10 - oni hime.
11 - yami fue.
12 - sunachi goku.
13 - hyakki jigen sai.
14 - ninjutsu tsui maboroshi jutsu.
15 - yottsu no inochi.
16 - akai ame.
17 - musho shi.
18 - kiri in saizo.
19 - kaiten inaduma giri.
20 - nawabari.
21 - otoshi ana.
22 - kakure sato.
23 - sugaru tani.
24 - fubuki no ai.
25 - kage nui.
26 - shiroi shika.
27 - fujimi no otoko.
28 - oboro kage.
29 - hashire ! sasuke.